Hříchy mocných – Eva Ava Šranková

Autor: Eva Ava Šranková
Nakladatelství: Fortuna Libri
Rok vydání: 2019
Počet stran: 238

„Láska umí dělat divy, má však i odvrácenou tvář, jejíž podoba je žalostná.“

Čeho všeho je člověk pro lásku schopen? Zejména v době, kdy státní či rodinné zájmy a především touha po větší moci, převládly nad přirozenými lidskými city. Ani lidé z královských nebo vévodských rodin nemívali na růžích ustláno; patřit k členům aristokratického rodu nebylo vždy příjemné a už vůbec ne šťastné. Historický román Hříchy mocných nabízí lidské osudy a komplikované vztahy plné intrik, nenávisti a zla z období italské komuny, rozepří a bojů v severní Itálii, ale rovněž zachycuje události stoleté války. Ta ve 14. a 15. století přivedla Francii na pokraj neštěstí. Jako čistý pramen působí na čtenáře vášnivý a upřímný milostný vztah osudem zkoušené Francesky di Valleta, jež se proti vlastní vůli musela stát ženou tyrana „s dobrým jménem“ Henryka de Mosella. Franceska opustila rodnou Itálii a odjela přes Savojsko do Lotrinska, kde ji netrpělivě očekával budoucí manžel a pán. Krásná žena, zbožňovaná nejedním urozeným mužem, našla své největší štěstí i trýzeň v hluboké lásce k Enzovi di Challant, svému příteli z dětství.
Jak asi skončil příběh mladé ženy, která život zasvětila lásce v době, která ženám nepřála? Vždyť pro mnohé z nich byl právě manžel největším nepřítelem…

Pokračovat ve čtení „Hříchy mocných – Eva Ava Šranková“

Ztracené dopisy – Sarah Mitchellová

Autor: Sarah Mithcellová
Nakladatelství: Fortuna Libri
Rok vydání: 2019
Počet stran: 320

„Google Maps ji navigují po silnici, která spojuje dálnici s nábřežím. Odbočí do kopce, projede kolem hřbitova a posléze kolem školy – hřiště je prázdné, budovy opuštěné. Krátce poté skončí ve slepé uličce s terasovitými rodinnými domky. Než se jí stačí zmocnit pochyby, zazvoní na zvonek třetího domku. Uvnitř se rozlehne jasný zvuk a pošle veškerá provizorní představení a vysvětlení k šípku.“

Když Martin milovaný otec zemře, zanechá po sobě jen záhadné dopisy, které psal Angličance Catkins, a zmínku o domečku na pláži v anglickém přímořském městečku. Marta je v Kanadě, kde žije, ve složité životní situaci. Proto se rozhodne odcestovat do Anglie zjistit víc o minulosti své rodiny a odhalit, kdo byla otcova tajná přítelkyně.
Postupně díky dopisům proniká do příběhu, který se udál v Norfolku za druhé světové války. Sylviin manžel Howard bojuje ve válce, Sylvie se pokouší sama vychovávat jejich dvě děti. Jediné útočiště nachází v chatce na pláži ve Wellsu a v kamarádství s Connii, kterou tam potkala. Mezi oběma ženami se vytváří přátelství na celý život a Sylvie Connii prozradí tajemství, se kterým se nikdy nikomu nesvěřila. O tajném milenci a o dítěti. Válka přinášela i bolestivá rozhodnutí. Slib, který si ženy dají, přetrvá roky. Může obrátit Martin život úplně naruby.

Pokračovat ve čtení „Ztracené dopisy – Sarah Mitchellová“

Účetní z Osvětimi – Reiner Engelmann

Autor: Reiner Engelmann
Nakladatelství: Fortuna Libri
Rok vydání: 2019
Počet stran: 200

„K tomu, abychom zabránili opakování hrůz, které se děly lidem v období holokaustu, nestačí uchovat v paměti vzpomínky na nevýslovné utrpení. Potřebujeme i odvahu bránit se každému projevu nelidskosti. A potřebujeme naději, že soucit a láska k bližnímu jsou silnější než moc a útlak.“ – Gerald Hüther

Oskaru Gröningovi bylo dvacet jedna let, když jako přesvědčený příslušník SS nastoupil do služby v koncentračním táboře Osvětim. Jeho úkolem bylo vést záznamy o zabavených cennostech vězňů. I když Gröning věděl o jejich vraždění, svoji práci v Osvětimi omlouval i sám před sebou tím, že je jen účetní, a že se tedy na zabíjení nepodílí. Až za sedmdesát let ho německý soud v rámci jednoho z posledních velkých osvětimských procesů odsoudil za napomáhání při vraždě 300 000 Židů.
Reiner Engelmann se na základě rozhovorů a soudních protokolů probírá zastávkami na životní cestě Oskara Gröninga a procesem s jeho osobou. Procesem, který měl pro rodiny obětí koncentračního tábora mimořádný význam. Procesem, který na lavici obžalovaných neposadil jen Oskara Gröninga, ale také celou německou soudní justici. Díky tomu vznikla kniha, která nám nedovolí zapomenout na peklo na zemi stvořené člověkem a která každého z nás nutí položit si otázku, v jakém světě chceme žít.

Pokračovat ve čtení „Účetní z Osvětimi – Reiner Engelmann“

Léto v Itálii – Sue Moorcroftová

Autor: Sue Moorcroftová
Nakladatelství: Fortuna Libri
Rok vydání: 2019
Počet stran: 350

„Rodina dělá věci pro sebe navzájem.“

Když Sofii po dlouhé nemoci zemře otec, rozhodne se podívat na svět novýma očima. Jako jediná dcera se dlouhé roky o těžce nemocného otce starala a nyní si uvědomuje, že je čas začít žít vlastní život – a splnit sliby, které dala tatínkovi, když ležel na smrtelné posteli.
Odjíždí do klidného starobylého městečka v Umbrii, aby odhalila zdrcující rodinná tajemství. Zde se seznámí s mladou servírkou Amy, která zjistila, že muž, který se o ni celý život staral, není její biologický otec. Kvůli tomuto odhalení ztratila dosavadní životní jistoty a teď zoufale hledá své místo ve světě.
Pomůže Sofie překonat Amy náročné životní období a podaří se jí zhojit bolestné rány z minulosti? Nebo její novou životní cestu osudově překříží záhadný Levi?

Pokračovat ve čtení „Léto v Itálii – Sue Moorcroftová“